Nieuws

Portret Belle van Zuylen
24-11-2011

Het Letterkundig Museum verwerft donderdag 24 november een reliëf met de beeltenis van Belle van Zuylen. Het portret is gemaakt door beeldhouwster Ton Sondaar en wordt door het Genootschap Belle van Zuylen aan het museum in bruikleen gegeven.

Van Zuylens portret zal permanent deel gaan uitmaken van de Nationale Schrijversgalerij. In deze tentoonstelling staat de bezoeker oog in oog met meer dan 500 geschilderde en gebeeldhouwde portretten van schrijvers van toen tot nu. Van Kader Abdolah tot Joost Zwagerman, van Louis Couperus tot Judith Herzberg en van De Schoolmeester tot Toon Tellegen. Het museum is bijzonder verheugd dit bonte gezelschap uit de breiden met de beeltenis van de vrijzinnige, adellijke schrijfster.

Belle van Zuylen maakt tevens deel uit van Het Pantheon. 100 schrijvers – 1000 jaar literatuur, de vaste tentoonstelling

Literaire Roadtrip

Digitaal lesprogramma stimuleert jongeren hun eigen creatieve talenten te gebruiken. 

Lees meer