Nieuws

Letterkundig Museum eert Peter van Straaten
04-06-2010
Naar aanleiding van de toekenning van de Jacobus van Looy-prijs 2010 aan Peter van Straaten wijdt het Letterkundig Museum te Den Haag een kleine tentoonstelling aan de illustrator. De Van Looy-prijs is een vijfjaarlijkse oeuvreprijs voor een dubbeltalent; eerder werd hij toegekend aan onder meer Armando, Lucebert en Charlotte Mutsaers.

Peter van Straaten (* Arnhem, 1935) dankt zijn faam aan de unieke manier waarop hij zijn tekentalent met zijn schrijverschap weet te combineren. Hij werd bekend als tekenaar/schrijver van Vader & Zoon en Agnes. Maar misschien dankt hij zijn populariteit vooral aan de tekeningen over het literaire leven, waarin hij met het hem eigen opgewekt cynisme schrijvers, maar vooral schrijversachtigen, en hun doorgaans buikige uitgevers, te kijk zet. Zijn Scènes uit het literaire leven vonden ook internationaal weerklank: ze werden in de jaren negentig in Engeland uitgeven (This Literary Life), in 2004 in Frankrijk (Et pourquoi mon livre n'est pas à côté de la caisse?) en in 2007 in Duitsland (Warum liegt mein Buch nicht neben der Kasse?).
Het merendeel van deze tekeningen uit het literaire leven, in totaal ruim 800, schonk Van Straaten in 2008 aan het Letterkundig Museum. Enkele daarvan zijn nu te zien in de kleine tentoonstelling ter ere van deze grote kunstenaar.

Literaire Roadtrip

Digitaal lesprogramma stimuleert jongeren hun eigen creatieve talenten te gebruiken. 

Lees meer